אבי הנאצי מאת ורנר אודר

נולדתי למשפחה שמשלה בה אובססיה אפלה של אנטישמיות. סבי מצד אמי עבד עבור האנס לודין, השגריר…